Propozice

Název:

Rampušák 2016 - Vládce Orlických hor

Termín:

18. červen 2016 - 20.ročník

Pořadatel:

Cykloklub Rampušák, z. s. IČO 60339063

Prezentace:

Štíty - Kulturní dům - v pátek registrace + výdej startovních čísel 17.6. 2016 od 17,00 do 22,00hod,
V sobotu 18.6. –registrace+výdej startovních čísel v době od 6.00 – 9.00 Hod.
Při příchodu po 7:00 pořadatelé negarantují včasné odbavení závodníků před startem!
Registrovat je se však možné až do času prvního startu

Plánek náměstí ve Štítech:

Start:

Štíty - náměstí - horská kola /30+60 km/  9:30

Cíl:

Štíty - náměstí. Slavnostní vyhlášení výsledků v 14.30. hodin, časomíra končí v 15:30. Večer velká diskotéka.

Startovné:

Přihlášeno a zaplaceno do 31.3. do 31.5. po 1.6.
MTB30 250 350 350
MTB60 400 500 600
SILNICE130,180 Zrušeno
Při startu více jak 6.závodníků z jednoho oddílu sleva 50,-Kč/osoba k danému termínu přihlášení
Platby startovného po 13.6.2015 - POUZE HOTOVĚ PŘI PREZENTACI.
STARTOVNÉ SE NEVRACÍ

Trasy:

Silniční závod zrušen
Horská kola - 30 nebo 60 km (trasu nutno uvést na přihlášce) - podrobnosti o trati

Ceny:

Pamětní a věcné ceny pro prvních pět v hlavních závodech (180 a 60 km), v ostatních vyhlášených kategoriích pro první tři.
Tombola startovních čísel po slavnostním vyhlášení.

Občerstvení:

Na silniční trati 180 km třikrát, 120 km dvakrát, MTB - 60 km třikrát, 30 km dvakrát
V cíli pro všechny teplé jídlo (guláš, těstoviny) a další občerstvení - POUZE DO 17 HODIN
Sponzorem občerstvení je společnost ENERVIT, jejíž výživové balíčky si můžete objednat v průběhu registrace

Kategorie:

MTB 60 - M (muži, ročník 1998 a starší), V - 40 (nad 40 let, ročník 1976 a starší), V - 50 (nad 50 let, 1966 a starší), Ž (ženy)
MTB 30 – junioři a juniorky do 18 let (ročník 1997 a mladší), muži (ročník 1998 a starší) a ženy.Silniční závod zrušenSilnice 180 km - M (muži, ročník 1998 a starší), V – 40 (nad 40 let, ročník 1976 a starší), V – 50 (nad 50 let, ročník 1966 a starší), Ž (ženy)
Silnice 120 km - M1 (muži, ročník 1998 a starší), V - 40 (nad 40 let, ročník 1976 a starší), V – 50 (nad 50 let, ročník 1966 a starší), V - 60 (nad 60 let, ročník 1956 a starší), Ž1 (ženy)

Přihlášky:

On-line prostřednictvím internetu v systému Sportsoft - pro vstup do registrace stiskněte následující tlačítko:

Registrace

Písemné přihlášky poštou či mailem
Přihlášku ve formátu .pdf naleznete zde!!!Druhy plateb - Bankovním převodem, poštovní poukázkou do 13.6.2015, hotově - 17.6. a 18.6. u prezentace
Název účtu:Cykloklub Rampušák
Číslo účtu:3519435389/0800
Variabilní symbol - vaše rodné číslo!
Platíte-li jedním příkazem,nebo dokladem za více osob,je nutné uvést v kolonce „ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE“-jména osob a rodná čísla za které platíte!! Kopii dokladu vlepte na přihlášku, originál vezměte k prezentaci (vyřešení případných nejasností).
Platíte-li jedním dokladem za více osob, vložte všechny přihlášky do jedné obálky.
Přihlášky zašlete na adresu: Ing. Marek Rýznar Horní Studénky 81, 789 91 Zábřeh

Informace:

Ředitel závodu - Ing. Marek Rýznar tel.732 506 831
E-mail: info@rampusak-stity.cz

Ubytování:

Pořadatel ubytování nezajišťuje. Doporučujeme kontaktovat Heroltická s.r.o.: 724 892 700

Podmínky závodu:

Ochranná přilba je pro všechny účastníky povinná! Závod se jede za plného silničního provozu, jehož pravidla se účastníci zavazují dodržovat a start na vlastní nebezpečí stvrzují svým podpisem v přihlášce k závodu. Pořadatelé doporučují všem účastníkům lékařskou prohlídku a individuální pojištění. Pořadatelé nehradí jakékoliv škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem. Závodník bere na vědomí, že jeho fotografie ze závodu se může vyskytnout na internetové stránce a facebookovém profilu organizátora, případně v oficiálních propagačních materiálech (např. brožurka pro závodníky).Účastník závodu podpisem/elektronickým podáním přihlášky stvrzuje, že bere na vědomí všechny výše uvedené skutečnosti.
Pořadatel se zavazuje, že osobní data přihlášených nikomu neposkytne a zajistí jejich ochranu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.