Přihlášky

Přihlášky na závod Rampušák 2016 poskytuje společnost Sportsoft. Registrace je spuštěna.
Vyplněním přihlášky souhlasíte s následujícími podmínkami závodu:
Ochranná přilba je pro všechny účastníky povinná! Závod se jede za plného silničního provozu, jehož pravidla se účastníci zavazují dodržovat a start na vlastní nebezpečí stvrzují svým podpisem v přihlášce k závodu. Pořadatelé doporučují všem účastníkům lékařskou prohlídku a individuální pojištění. Pořadatelé nehradí jakékoliv škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem. Závodník bere na vědomí, že jeho fotografie ze závodu se může vyskytnout na internetové stránce a facebookovém profilu organizátora, případně v oficiálních propagačních materiálech (např. brožurka pro závodníky). Účastník závodu podpisem/elektronickým podáním přihlášky stvrzuje, že bere na vědomí všechny výše uvedené skutečnosti.

Registrace


Startovní listina
Ke startovnému si můžete přiobjednat výživové balíčky od firmy Enervit podle odhadované doby na trati. Výběr balíčku provedete v prvním kroku registračního formuláře v řádku s názvem "ENERVIT výživový balíček". Podrobnosti o typu a obsahu balíčků ZDE.