Historie

… vždyť trochu historie nikoho nezabije …

Cyklomaraton „Rampušák“ má kořeny v roce 1996, kdy se jel z dnešního pohledu nultý ročník tohoto závodu a byl pořádán Amatérským cyklistickým spolkem Elektro Rýznar Štíty. Jako každý začátek byl i ten náš těžký a to nejen proto, že silničního závodu v Horních Studénkách se zúčastnilo pro velmi nepříznivé počasí pouze 15 startujících a musel být zkrácen z původních 175 na 90 kilometrů. Řekli jsme si ale, že chceme někdy udělat krásný maraton a začali jsme se věnovat organizaci velmi vážně. Projevilo se to hned při prvním ročníku, který jsme pořádali v městečku Štíty. Na startu bylo už 107 mužů a tři ženy a mimořádně příznivá odezva nám dodala chuť organizovat akci pravidelně.

Městečko Štíty se dvěma a půl tisíci obyvateli je půvabně položené na břehu říčky Březné, která se vlévá do Moravské Sázavy. Krajina ve velmi vzdálených dobách byla dnem křídového druhohorního moře, nejvyšší bod přilehlého okolí má nadmořskou výšku 470 m. Vzdálenější okolí je poměrně hornaté – na severozápadě Orlické hory, severně skupina Kralického Sněžníku, na severovýchodě se na obzoru připomínají Jeseníky. Okolní krajina je proslulá svými krásnými zákoutími, kopci, dolinkami, hustými lesy protkanými potoky – zkrátka terénem velmi vhodným pro turistické procházky a výšlapy, cykloturistiku i běh na lyžích.

První záznam a historická zmínka o Štítech (dříve Šilperku) byly objeveny v archivu rodu Lichtenštejnů ve Vaduzu, kde v latinsky psané listině je zmíněn Šilperk roku 1278 jako město v majetku rodu Šternberků. Toto datum je v současné době považováno za rok založení Štítů.

Blízké Orlické hory se zdály být pro náš záměr jako stvořené a sám jejich vládce poskytl své jméno pro název našeho závodu. A tak tedy od druhého ročníku a snad už napořád – Rampušák.

Orlické hory nepatří k žádným velikánům, ale příjemné zaoblené kopce lákají svou mírností a pohodou, kterou vzbuzují, už na první pohled. Jak praví klasik – „krajino pokorná, znající podivnou minulost bloudění tolika velkých, snad nesmrtelných, kteří v přízraku tvého ticha hledali své objevení …“. Pásmo Orlických hor je dlouhé zhruba 50 a široké okolo 10 kilometrů, jeho nejvyšší vrcholy dosahují nadmořské výšky okolo 1000 metrů nejvyšším vrcholem je Velká Deštná (1115 m.n.m.). Nejznámějšími středisky jsou Říčky a Deštné, mezi nimi leží řada dalších, jako například Zdobnice, Orlické Záhoří, Bartošovice, Rokytnice. Celý kraj je protkán hustou sítí silnic, silniček a cest v půvabné přírodě a po vyznačení cykloturistických tras v nedávné době je na dobré cestě stát se rájem cyklistů.

Rampušák, tento vousatý a pohledný vládce Orlických hor, se objevil teprve v polovině minulého století. Spolu s princeznou Kačenkou vládne této krajině, v zimě objíždějí panství na lyžích, v létě na kole. Kačenka má ovšem ještě jednoho nápadníka, samotného Krakonoše, pána sousedních hor. Věčně nevrlý Krakonoš se jí ale nelíbí a Kačenka odmítá nabídky, aby s ním odjela do Krkonoš. A to samozřejmě vede k nesvárům mezi oběma vládci hor, kteří se potom vzájemně častují hromy a větry. Podle jiné pověsti je však Kačenka Krakonošovou dcerou a Rampušák jeho zeť a všichni spolu žijí docela ve shodě.

Druhý ročník cyklomaratonu se konal ještě v srpnovém termínu a poprvé se jel i závod horských kol, kterého se na trati 67 km zúčastnilo 58 startujících. V silničním závodě překročil počet startujících poprvé třístovku a jel se na tratích 185 a 120 kilometrů. Poprvé jsme u příležitosti tohoto ročníku vydali velmi amatérsky stvořenou brožurku pro účastníky závodu, ve které jsme trochu představili Štíty s jejich okolím. Snad neuškodí malý úryvek....

… vítáme vás všechny v kraji, který je odedávna nazýván severomoravským Horáckem a táhne se od Pradědu až k Bukové hoře. Tento pověstmi opředený kopec se vypíná nedaleko Štítů do výše 958 metrů nad mořem, je přirozenou dominantou okolní krajiny a tvoří rozmezí Čech a Moravy. Tento kraj býval vždy přírodně krásný, ale zvláště v minulosti velmi chudý, zejména ve vyšších polohách. Jak se říkávalo – konec chleba, začátek vody a kamení. A právě tady, kousek od východočeské hranice, leží Štíty, náš moravský Šilperk. Český Kocourkov na mapě nenajdete, zato naše město je skutečné, opředené pověstmi, známými široko daleko. Jak se uvádí už ve starých zkazkách, když se o někom řeklo „ten je ze Šilperka“, znamenalo to asi tolik, že mu scházelo něco, co se v apatyce nedá koupit. Příčinou byla šilperská voda. Ne že by snad nebyla dostatečně pitná, je to přece zdravá horská pramenitá voda. Vysvětlení je třeba podat malou oklikou – starostliví rodiče říkávali vždycky dětem: „Ať jste hloupé, jenom když jste zdravé“. A tak si Šilperáci mohli vždycky pochvalovat, že jsou hodně zdraví. O Šilperské vodě se totiž tvrdilo, že kdo se jí napije, zhloupne. Někteří odborníci dokonce tvrdili, že i vole po mnohaletém pití této výborné tekutiny může narůst. O obyvatelích Šilperka se zřejmě z výše uvedených důvodů vypravují neuvěřitelné příhody – jak vytahovali obecního býka na radniční věž, jak se žebříkem napříč jeli do lesa, jak seli sůl, jak starosta chtěl vysedět z dýně slona. Nekonečná řada podobných historek svědčí o mimořádné síle šilperské vody. Až k nám do Štítů přijedete, nezapomeňte se jí napít.

Třetí ročník závodu se jel poprvé v červnovém termínu a celková účast byla více než 370 startujících, z toho 90 v závodě MTB. Ve čtvrtém ročníku jsme zkusili dojezd závodu na hřiště, ale nebyl to příliš dobrý nápad. Počet startujících se v tomto ročníku těsně přiblížil pětistovce. V závodě MTB na tratích 30, 60 a 90 kilometrů startovalo celkem 93 závodníků, hlavní silniční závod byl prodloužen na 200 kilometrů a trať v Orlických horách se velmi líbila.

Pátý ročník závodu můžeme považovat za přelomový nejen pokud se týká účasti (výrazný nárůst startujících v závodě MTB), ale i kvalitou a způsobem organizace. Vznikl nový Cykloklub Rampušák, který je pořadatelem závodu společně se Sportovním klubem Štíty. Pořadatelsky je velmi nezbytná spolupráce s místním fotbalovým klubem, který se výrazně podílí na zajištění občerstvení a doprovodného kulturního programu (již tradičně velmi zdařilé diskotéky rádia Evropa 2). Centrum dění (start, cíl, vyhlášení výsledků) bylo opět přeneseno na štítecké náměstí, které je pro tento účel jako stvořené. Celková účast v tomto ročníku již překročila 600 závodníků (z toho v silničním závodě 368). Hlavní silniční závod byl zařazen do VELOsérie a setrvává mezi elitními maratony v republice dosud. Nezbytným předpokladem úspěšného průběhu našeho cyklomaratonu je i trvalá přízeň sponzorů, pro které je celá akce vhodnou příležitostí k jejich prezentaci. Nezanedbatelnou skutečností je osobní účast samotného vládce Orlických hor Rampušáka se svou družkou Kačenkou, který svou přítomností zvyšuje úroveň celé akce.

V dalších letech narůstal nejen počet startujících, ale i kvalita organizace, přípravy a celkového průběhu jedné z největších sportovně společenských událostí v našem regionu. Loni jsme při sedmém ročníku překročili v účasti poprvé tisícovku. Nikdy jsme se ale nehnali za masovostí a nebude to platit ani v budoucnu. Jde nám o udržení a zlepšení sportovní, organizátorské a kulturní kvality, o zachování a vylepšení hezké atmosféry a cyklistické pohody.

O smyslu a kráse cyklistiky byly v posledních letech popsány stohy papíru a bylo by nošením dříví do lesa a bláznovstvím se o něco podobného tady pokoušet. Každý z vás ví, proč na kole jezdí a jak se mu do paměti ukládají výsledky a dojmy z jednotlivých závodů a setkání s kamarády. Každý z vás také ví, že ne vždycky je hlavní vítězství nebo dosažený čas, ale vždycky stojí za to se o ně poprat. A tak doufejme, že i letos si všichni zase správně nafoukneme svoje duše a povede se to. Abychom si v cíli mohli ve zdraví říct – byla to paráda!